Peste 17.000 de burse de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social vor fi acordate elevilor care învaţă în şcolile din Sectorul 1, potrivit unui comunicat al autorităţii locale.

„17.260 de elevi care învaţă în şcolile şi liceele din Sectorul 1 vor beneficia de burse în cursul celui de-al doilea semestru al anului şcolar 2017/2018, potrivit Hotărârii Consiliului Local Sector 1 aprobată în şedinţa de astăzi. Este vorba despre patru categorii de burse: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. Cuantumul bursei de performanţă este de 600 lei/lună/elev, iar cuantumul burselor de merit, de studiu şi de ajutor social este de 300 lei/lună/elev”, relevă sursa citată.

Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor şcolare, iar bursele de ajutor social sunt acordate şi pe perioada vacanţelor şcolare.

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultate deosebite. Acestea revin elevilor care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare: au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei; s-au calificat în loturile de pregătire organizate de minister pentru competiţiile internaţionale; au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.

Lista olimpiadelor şi concursurilor naţionale, precum şi lista competiţiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanţă menţionate este actualizată şi făcută publică de Ministerul Educaţiei, anual, până la data de 1 octombrie a fiecărui an.

Bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat care se încadrează în cel puţin unul dintre cazurile următoare: au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MEN; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de Ministerul Educaţiei.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali. Pot beneficia elevii orfani sau bolnavi, elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu şi/sau elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes şi de 40.000 mp, în zonele montane.

„Categoriile de burse menţionate sunt revizuite semestrial, iar numărul acestora poate varia în funcţie de: nota la purtare, situaţia şcolară a elevilor şi veniturile nete ale familiei”, se mai arată în comunicat. AGERPRES