Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Brăila organizează o selecţie de profesori şi elevi pentru Centrul Judeţean de Excelenţă, care va funcţiona începând din acest an.

Ar putea fi o imagine cu text care spune „Centrul Județean de Excelență Brăila Lansează apelul de nscriere și selecție pentru elevii care doresc să participe în cadrul următoarelor grupe de excelență liceu Matematică gimnaziu Limba și Literatură Română -gimnaziu și liceu liceu Limba Engleză- gimnaziu liceu Limba Franceză gimnaziu Limba Germană liceu Limba Latină -liceu liceu Istorie gimnaziu Geografie- gimnaziu Èi liceu liceu Biologie gimnaziu gimnaziu liceu Fizică gimnaziu și liceu gimnaziu și liceu Astronomie ÈiAstro-Fizică Informatică gimnaziu și liceu Data limită de înscriere 25.10.2021 il 12 i 10 9 8 3் 6 เ”

Potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de excelenţă, selecţia profesorilor se realizează de către o comisie, numită prin decizie a inspectorului şcolar general, formată din inspectorul şcolar general adjunct, inspectorul şcolar care coordonează disciplina/aria curriculară şi directorul centrului de excelenţă.

Selecţia profesorilor se face până pe 28 octombrie, iar dosarele se depun în format fizic la secretariatul ISJ Brăila şi online la adresa Centrului Judeţean de Excelenţă. Selecţia cadrelor didactice se face pe baza unui portofoliu ce conţine curriculum vitae şi documente justificative şi a unui interviu.

În ceea ce priveşte selecţia elevilor, aceştia se pot înscrie până pe 25 octombrie la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, şcolile urmând să transmită situaţia centralizată pe discipline la adresa Centrului de Excelenţă.

Grupele de excelenţă se vor constitui pentru următoarele discipline propuse: matematică (8 grupe, gimnaziu şi liceu), limba şi literatura română (6 grupe, gimnaziu şi liceu), limba engleză (2 grupe, gimnaziu şi liceu), limba franceză (2 grupe, gimnaziu şi liceu), limba germană (o grupă, liceu), limba latină (o grupă, liceu), istorie (2 grupe, gimnaziu şi liceu), geografie (2 grupe, gimnaziu şi liceu), biologie (2 grupe, gimnaziu şi liceu), chimie (2 grupe, gimnaziu şi liceu), fizică (2 grupe, gimnaziu şi liceu), astronomie şi astrofizică (2 grupe, gimnaziu şi liceu), informatică (2 grupe,gimnaziu şi liceu). AGERPRES