Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat pe 7 noiembrie OUG 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale, potrivit căreia profesorii din învăţământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, predau disciplinele Comunicare în limba română şi Limba şi literatura română pe tot parcursul ciclului primar. S-au înregistrat 214 voturi „pentru”, 8 – „împotrivă” şi 28 de abţineri.

„Profesorii pentru învăţământul primar, de la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, predau disciplinele Comunicare în limba română, precum şi Limba şi literatura română pe tot parcursul ciclului primar” – este unul dintre articolele acestei ordonanţe.

Prin textul adoptat de deputaţi se abrogă articolul din Legea educaţiei care spune că în învăţământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităţilor naţionale, orele de Limba şi literatura română prevăzute în planurile de învăţământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.

Prevederile acestei ordonanţe de urgenţă se aplică din anul şcolar 2018 – 2019.

Camera Deputaţilor este primul for sesizat în acest caz. AGERPRES