Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Centrul de Cercetări al Academiei Maghiare din Szeged (Ungaria), Academia Română şi Fundaţia Naţională de Biologie Celulară şi Moleculară, Academia de Ştiinţe Medicale, organizează, în perioada 19-21 septembrie 2018, la Hotel Continental Forum Arad, un important eveniment ştiinţific internaţional de mare anvergură: „Al 21-lea Simpozion Internaţional cu tema Transducția semnalului în barierele hematoencefalice”.

Aceste serii de conferinţe sunt organizate sub egida prestigioasei organizaţii ştiinţifice International Brain Barriers Society (IBBS) şi au fost găzduite de centre universitare europene de prestigiu din Dublin, Paris, Copenhaga, Cracovia, cu participanţi din Europa, America, Asia, Australia.

„Ediţia din acest an este axată pe biologia moleculară a unităţii neurovasculare, unde vor fi abordate subiecte privind cercetarea fundamentală a creierului, dar şi aspecte de patologie. Tematica, deosebit de importantă, va cuprinde fiziologia şi patologia structurilor joncţionale, studiul medicamentelor ţintite pentru creier, rolul unităţii neurovasculare în procesele inflamatorii ale sistemului nervos central şi bolile neurodegenerative, cum este boala Alzheimer. La ora actuală, ştiinţa creierului are un rol foarte important care evoluează cu rapiditate, iar cercetările din acest domeniu au o importanţă majoră pentru viaţa noastră, de fapt al existenţei noastre biologice. Materialul din interiorul craniului, respectiv creierul, este mecanismul perceptiv cu ajutorul căruia iau naştere deciziile. O mai bună înţelegere a creierului elucidează ceea ce ni se pare real în relaţiile noastre personale şi ceea ce ni se pare necesar în politicile noastre sociale. În circuitul microscopic al creierului sunt întipărite istoria şi viitorul speciei umane”, susține prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, directorul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii. 

Organizatorii contează pe o participare a 400 de cercetători din cadrul unor institute şi centre universitare renumite, în lume, în cercetarea creierului şi a bolilor neurodegenerative. Printre ei, Mathew Cambell, profesor la Trinity College din Dublin care, în studiile sale, se axează pe biologia moleculară şi fiziologia vascularizaţiei ţesutului nervos, cercetări de importanţă internaţională publicate în numeroase reviste de specialitate – PNAS, Nature Medicine, Nature Communications, Molecular Psychiatry. Un alt invitat de renume internaţional este Ádám Dénes, directorul Departamentului de Neuroimunologie din cadrul Institutului de Cercetare Medicală Experimentală al Academiei de Ştiinţe Medicale din Budapesta, care studiază procesele neuroinflamatorii ale sistemului nervos central, cu focus asupra celulei microgliale, cercetări care au fost concretizate, în numeroase publicaţii, în reviste de specialitate prestigioase (PNAS, Nature Communications, Annals of Neurology, Jurnal of Cerebral Blood Flow and Metabolism). Profesorul Ádám Dénes a coordonat numeroase proiecte de cercetare dintre care amintesc grantul ERC (European Research Council).

Şi-au anunţat prezenţa şi alţi cercetători de renume internaţional pentru domeniul neurobiologiei: Birger Brodin, profesor la Universitatea din Copenhaga, Michael Toborek, profesor la Universitatea din Miami, Pierre-Olivier Couraud, directorul Institutului Cochin (INSERM-CNRS) Paris, Martin Lauritzen, profesor Universitatea din Copenhaga, N. Joan Abbott, profesor emerit King’s College din Londra.

„Aradul este un centru medical apreciat, la nivel internaţional, prin Institutul de Ştiinţe ale Vieţii din cadrul Universităţii de Vest Vasile Goldiş, al cărui preşedinte al Consiliului Ştiinţific este Ştefan Hell, laureat al premiului Nobel pentru Chimie în anul 2014, Doctor Honoris Causa al Universităţii noastre. Cercetători recunoscuţi pe plan european, membri ai Şcolii Doctorale, precum prof. dr. Istvan Krizbai şi prof. dr. Imola Wilhelm, alături de alţi profesori, au găsit la Institutul nostru un mediu de cercetare prielnic. Cercetătorii noştri abordează împreună cu doctoranzii pe care îi conduc bolile neurodegenerative şi această barieră hematoencefalică deosebit de importantă pentru existenţa noastră, prin care trec toate substanţele din sânge către creier”, conchide prof. univ. dr. Aurel Ardelean, preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, directorul Institutului de Ştiinţe ale Vieţii.

Programul şi înscrierea la eveniment pot fi consultate la adresa http//bbb2018.uvvg.ro