Pe 29 august, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași și Administrația Națională a Penitenciarelor au semnat un protocol de colaborare pe o perioadă de 3 ani prin care cele două instituții își propun să găsească, printr-o serie de proiecte comune, soluții la unele dintre cele mai importante probleme sociale ale României de astăzi: criminalitatea, fenomenul recidivei sau reintegrarea dificilă în societate a persoanelor care au fost legal private de libertate.

Protocolul prevede o serie de activități comune, cum ar fi realizarea unor studii și cercetări în scopul cunoașterii fenomenului criminalității și a eficientizării activităților de reintegrare socială a persoanelor care au fost sau sunt legal private de libertate. De asemenea, vor fi realizate în parteneriat activități în domeniul educației, asistenței psihologice sau sociale, dar și manifestări prezentând caracter științific (conferințe, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări, mese rotunde, ateliere de lucru etc.). Cele două instituții își propun să atragă inclusiv resurse umane și financiare (fonduri nerambursabile, sponsorizări) pentru a sprijini activitățile de reintegrare socială desfășurate.

“Credem că acest protocol va reprezenta un sprijin pentru comunitatea academică a universității noastre (studenții din ciclurile de licență, masterat sau doctorat, cercetători, cadre didactice universitare sau personal administrativ) prin deschiderea unei multitudini de oportunități de cercetare într-un domeniu actual, multidisciplinar și de real interes pentru societatea românească. Aceste proiecte pot viza cu precădere facultățile și specializările cu profil umanist – Teologie, Drept, Psihologie Sociologie, Comunicare și nu numai. În același timp, partenerii noștri de la Administrația Națională a Penitenciarelor vor beneficia de expertiza și implicarea oamenilor universității, astfel încât ambele instituții să aibă de câștigat. Vrem ca pe viitor să replicăm acest tip de parteneriat, deoarece Universitatea trebuie să fie un partener constant de dialog al principalilor actori din societate, dat fiind faptul că avem resursa umană competentă pentru a ne implica, prin activitățile de cercetare pe care le desfășurăm”, a declarat prof. univ. dr. Tudorel Toader, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.