Recent, a văzut lumina tiparului, volumul V: Computing-Dezvoltare (cap. 11-12), din ciclul „Istoria informaticii românești. Apariție, dezvoltare și impact. Oameni, instituții, concepte, teorii și tehnologii”, prin studiile și cercetările realizate în cadrul Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST), Academia Română. Proiectul ROINFO a fost lansat cu ocazia Centenarului Marii Uniri din 1918 și este dedicat memoriei acad. Grigore C. Moisil, fondatorul informaticii românești.

Volumul V va fi postat online în Biblioteca CRIFST a Academiei Române adăugat volumelor precedente I-IV din „Istoria Informaticii Românești”, autor coord. Marin Vlada. Volumul este conceput și elaborat din ultimele capitole (11 și 12) privind apariția, dezvoltarea și impactul informaticii românești (http://c3.cniv.ro/?q=2018/iir) și are următooarea structură:

11 Dezvoltarea domeniului de informatică/IT în România

11.1 Învățământul superior de Informatică și IT (Valentin Maier, Alexandru Elefterescu, Marin Vlada, Florian Mircea Boian, Codruța Stoica, Mariana Nagy, Lorena Popa)
• Învățământul superior și pregătirea forței de muncă pentru informatică și industria de calculatoare în România comunistă (Valentin Maier)
• Adopția ciberneticii în spațiul comunist (Alexandru Elefterescu)
• Apariția și dezvoltarea Informaticii la Universitatea din Bucureşti (Marin Vlada)
• Școala Clujeană de Informatică – Rolul Facultății de Matematică şi Informatică din Cluj-Napoca la dezvoltarea informaticii şi industriei software din România
• Un scurt istoric al învăţământului de informatică la Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Matematică şi Informatică (Florian Mircea Boian)
• Școala Ieșeană de Informatică – Rolul Facultății de Informatică din Iași la dezvoltarea informaticii şi industriei software din România
• CEPECA – Centrul de Perfecționare a Cadrelor în Informatică, Calcul Electronic și Consultanță, un rol important în dezvoltarea informaticii în România (Vasile Velicu)
• Școala de Informatică din Timișoara
• Departamentul de Calculatoare (1969 – 2019), Facultatea de Automaticã și Calculatoare – Universitatea Politehnica București
• Alte Facultăți de Automaticã și Calculatoare din România
• Informatica la Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad (Codruța Stoica, Mariana Nagy, Lorena Popa)

11.2 CCUB, prima unitate de informatică înființată în România (Marin Vlada, Ion Văduva, Solomon Marcus, Nicolae Teodorescu)
• Inițiativele valoroase ale lui Moisil și aplicațiile matematicii pentru noua paradigmă a informației, comunicării și calculului (colaborarea dintre ingineri și matematicieni) (Solomon Marcus)
• Colocviul Internațional “Tehnici de calcul și Calculatoare” (Nicolae Teodorescu)
• Cronologie privind activitatea CCUB. Dezvoltarea cercetărilor de informatică. După anul 1971 – Activitatea de cercetare pe bază de contracte (Ion Văduva)

11.3 Exemple de produse software elaborate de CCUB (Marin Vlada)

11.4 Învățământul liceal și gimnazial de informatică (Ema Cerchez, Marinel Șerban, Emil Onea)
• Olimpiadele școlare și Concursuri naționale de informatică în România 1978-2019 (Ema Cerchez, Marinel Șerban)
• Digitalizarea în mediul preuniversitar de la începuturi (Emil Onea)

11.5 Apariția și evoluția firmelor/companiilor de IT din România (Mihai Voinea, David Muntean, ANIS, Ciprian Stupinean, Răzvan Costa)
• Fenomenul industriei IT: un succes prea mare pentru o țară atât de nepregătită (Mihai Voinea, David Muntean)
• Studii despre evoluția sectorului IT&C în România (ANIS)
• Dezvoltarea produselor software folosind Design thinking, Lean startup și Agile (Maria Daniela Lica)
• Gândirea computațională – o abilitate pentru oamenii moderni (Ciprian Stupinean)
• Gândirea critică în analiza de busines (Răzvan Costa)
• Compania românească UiPath pentru dezvoltarea de roboţi software care automatizează procesele de lucru din companii (Marin Vlada)

11.6 Producția de carte și publicații de informatică și IT (Ion Ivan, Adrian Adăscăliței, Dan Dorin, Marin Vlada, Adrian Atanasiu, Mihai Scorțaru, Marin Vlada)
• Iasi Polytechnic Magazine (IPM)-1989, Book and Software Reviews (Adrian Adăscăliței, Dan Dorin, Marin Vlada)
• Despre Gazeta de Informatică (Adrian Atanasiu)
• Istoria GInfo (Mihai Scorțaru)
• Gazeta de Informatică (Ginfo) – apariție, evoluție și … (Marin Vlada)

11.7 Contribuții la dezvoltarea informaticii românești: INFO-IAȘI și ROSYCS Iași (Marin Vlada)

11.8 Metode și sisteme informatice, studii și cercetări – evoluție și impact (Cristian S. Calude, Tudor Bălănescu, Marian Gheorghe, Florentin Ipate, Adrian Atanasiu, Marin Popa, Alexandru A. Popovici, Adrian Mihalache, Marin Vlada, Alexandru-Dan Corlan, Alexandru Adler, Gheorghe Gh. Borcan)
• My Path in Theoretical Computer Science (Cristian S. Calude)
• Verificarea și validarea programelor – teorie și implementare (Tudor Bălănescu, Marian Gheorghe, Florentin Ipate)
• In memoriam Dragoș Vaida (1933-2020): Nevoia de repere (Tudor Bălănescu)
• Securitatea informaţiei–o disciplină nouă şi totuși veche (Adrian Atanasiu)
• Cercetări în domeniul rețelelor Petri la Facultatea de Matematică București (Marin Popa)
• Informatică pentru fiabilitate şi fiabilitate pentru informatică (Alexandru A. Popovici, Adrian Mihalache)
• Influenţa lui Moisil (Alexandru A. Popovici)
• Metoda J. D. Warnier, o abordare inovatoare în proiectarea sistemelor informatice din anii ’70 (Marin Vlada)
• Istoria sistemelor software cu surse deschise (open source) în România (Alexandru-Dan Corlan)
• Renaşterea în informatică (Alexandru-Dan Corlan)
• Ozias Adler (1928-2001), pionierul fotoculegerii computerizate în industria poligrafică românească (Alexandru Adler)
• Limbaj Algebric de Optimizare Lineară (ALLO) și sistemul integrat SAMO (Gheorghe Gh. Borcan)

12 Manifestări științifice și evenimente de informatică/IT în România

12.1 Manifestări științifice de pionierat în domeniul informaticii/IT (Marin Vlada)
• Congresul Matematicienilor Români, anul 1956
• Conferința Națională de Cibernetică, anul 1958
• Cursuri de informatică organizate de CCUB, perioada 1963-1969
• Colocviul „Tehnici de calcul și calculatoare”, anul 1967
• Colocviul „Pregătirea cadrelor pentru informatică”, Academia R.S.R., anul 1971
• Colocviul Național de Informatică (INFO Iași), din anul 1977
• Sesiunea Științifică a CCUB, Aniversare CCUB-25 de ani, anul 1987

12.2 Manifestări științifice și proiecte în domeniul informaticii/IT după anul 1990 (Marin Vlada)
• ROSE 93, Linux în România – sisteme open source, anul 1993 519
• Simpozionului internațional de informatică economică – Ingineria programării și Informatică aplicată (ASE), anul 1993
• Concursul InfoEducație – Vrancea, anul1994
• Programul „Sistemul Educaţional Informatizat” (SEI), perioada 2001-2009
• Platforma de e-learning TimSoft, din anul 2001
• Platforma “Cancelaria Naţională”, din anul 2003
• Concursul de software educațional “Cupa Siveco”, perioada 2003-2009
• Conferința Naționala de Învățământ Virtual (CNIV,) din anul 2003
• Școala de vară – Informatica la Castel, platforme open-source, din anul 2003
• Conferinţa de Interacţiune Om-Calculator (RoCHI), din anul 2004
• Conferinţa “eLearning and Software for Education” (eLSE), din anul 2005
• International Conference on Virtual Learning (ICVL), din anul 2006
• Portalul Elearning.Romania, din anul 2006
• Platforma educaţională Moodle România, din anul 2010
• Școala de Vară de Medii Virtuale (creatiVE), din anul 2012
• Today Software Magazine (TSM), din anul 2012
• Alte programe și proiecte – Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice

De asemenea, tot în cadrul proiectului ROINFO a apărut o lucrare în premieră  „O istorie ce trebuie cunoscută: Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), prima unitate de informatică înființată în România” de M. Vlada și I. Văduva, dedicată cadrelor didactice și cercetătorilor de la Facultatea de Matematică și Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), ce au contribuții deosebite în multe activități de pionierat din domeniile matematicii și informaticii, și care au condus la fondarea informaticii românești.

Cartea va fi postată online în Biblioteca CRIFST a Academiei Române adăugată volumele I-V din „Istoria Informaticii Românești”. Din Prefață evidențiem “Recunoștință față de pionierii informaticii românești și Datorie față de generațiile viitoare. Pentru a fi în pas cu tehnologia de vârf reprezentată de calculatoarele electronice apărute în lume după anul 1945, acad. Grigore C. Moisil a introdus în anul 1959 o nouă specializare în învățământul superior denumită Mașini de Calcul și a înființat în anul 1962 Centrul de Calcul al Universității din București (CCUB), în cadrul Facultății de Matematică.

  • Generațiile viitoare au dreptul și datoria să cunoască faptul că în România s-a creat Cibernetica (1938-1939) – creație a medicului militar dr. Ștefan Odobleja, că România a dezvoltat o informatică românească (Grigore C. Moisil, după anul 1953) și a construit propriul calculator electronic (Victor Toma, CIFA-1, anul 1957)!
  • Nici Facultatea de Matematică și Informatică, și nici Universitatea din București nu au voie să ignore faptul că Grigore C. Moisil și CCUB  au avut un mare rol de pionierat în apariția și dezvoltarea informaticii romanesti”.

Știm că acad. Grigore C. Moisil (matematician) și acad. Mircea Malița (fost Ministru al Învățământului) au avut contribuții esențiale la apariția informaticii în România. Aceștia au făcut posibilă apariția secției Mașini de calcul la Facultatea de Matematică din București și din alte centre universitare (anul 1959), înființarea Centrului de Calcul al Universității din București (CCUB) (anul 1962), precum și apariția specializărilor de Informatică și de Calculatoare în mai multe centre universitare (anul 1971), înființarea Liceelor de Informatică (anul 1971). Anul 2021 este anul aniversărilor privind Informatica și domeniul Calculatoarelor: Liceele de Informatică au aniversat 50 de ani de la înființare, iar la Timișoara se aniversează 60 de ani de la apariția calculatorului MECIPT 1 (Maşina Electronică de Calcul Institutul Politehnic Timişoara). Structura cărții este următoarea:

Capitolul 1 – Secția de “Mașini de calcul” de la Facultatea de Matematică

1.1  Aniversare – 60 de ani de la înființarea secției „Mașini de calcul” ; 1.2  Promoțiile secției „MAȘINI DE CALCUL”; 1.3 Promoția „MAȘINI DE CALCUL” 1970; 1.4 Promoția „MAȘINI DE CALCUL” 1971; 1.5 Promoțiile secției de „INFORMATICĂ”; 1.6 Promoția „INFORMATICĂ” 1978

Capitolul 2 – Apariția și dezvoltarea Informaticii la Universitatea din Bucureşti

2.1 Despre Informatică la Facultatea de Matematică şi Informatică

Capitolul 3 – Structura de organizare și funcționare, Personalul CCUB, de la Facultatea de Matematică

3.1 CCUB, prima unitate de informatică înființată în România

Capitolul 4 – Activitatea de cercetare și de informatică la CCUB și la Facultatea de Matematică

4.1 Activitatea de cercetare și de informatică; 4.2 Cronologie privind activitatea CCUB. Dezvoltarea cercetărilor de informatică; 4.3 Bibliotaca digitală CCUB. Exemple de produse software elaborate de CCUB

Capitolul 5 – Metoda J. D. Warnier, o abordare inovatoare în proiectarea sistemelor informatice din anii ’70

5.1 Activitatea de informatică la CINOR (Centrul de Informatică și Organizare al Municipiului București); 5.2 Metoda Warnier, programarea structurată în proiectarea programelor din anii ’70