Inițiat în anul 2006, la Facultatea de Matematică și Informatică – Universitatea din București, proiectul de e-Learning ICVL „2010 – Learning Culture and Knowledge Society – 2030 a parcurs până în prezent 2 etape, anul acesta trecându-se la a III-a etapă: Phase I – Period 2006-2010: Virtual Environments for Education and Training, NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH, Phase II – Period 2010-2020: e-Skills for the 21st Century, VIRTUAL ENVIRONMENTS FOR EDUCATION AND RESEARCH, Phase III – Period 2020-2030: Intelligence Learning, KNOWLEDGE SOCIETY AND LEARNING CULTURE.

Proiectul are ca obiective următoarele: stimularea dezvoltării de proiecte și software eLearning pentru procesele și sistemele educaționale; promovarea și dezvoltarea cercetării științifice pentru eLearning, software educațional și realitate virtuală,  crearea unui cadru pentru introducerea la scară largă a abordărilor de e-Learning în activitățile de predare și formare; asistarea profesorilor, profesorilor și formatorilor în utilizarea tehnologiilor didactice inovatoare, atât în educația formală, cât și în învățarea pe tot parcursul vieții.

Aria tematică: Virtual Learning – Virtual Reality, Models and Methodologies, Technologies and Software Solutions. Lucrările acceptate pentru publicare sunt publicate în Proceedings of ICVL– indexat ISI Web of Sciences (Thomson Reuters) ce cuprinde următoarele secțiuni (sections):

  1. Models & Methodologies (M&M),
  2. Technologies & Virtual Laboratory (TECH), 3. Software Solutions (SOFT),

4. „Intel® Education” – Innovation in education and research (IntelEdu).

Detalii la adresa Web http://c3.icvl.eu/