Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a lansat proiectul intitulat „Educaţie de calitate pentru toţi”, finanţat cu fonduri UE în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), care îşi propune reducerea abandonului şcolar din 10 unităţi şcolare din judeţ.

„În proiectul ce are un buget total de 6.366.493 de lei sunt implicate 10 şcoli, una din municipiu şi celelalte din judeţ. El îşi propune ca prin îmbunătăţirea competenţelor actorilor implicaţi în activităţi educaţionale să se realizeze reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu, respectiv promovarea accesului egal la educaţie pentru copii din medii defavorizate din judeţ”, a declarat inspectorul şcolar general al judeţului Arad, prof dr Anca Stoenescu.

Potrivit prof dr Anca Stoenescu, proiectul are ca obiectiv general creşterea calităţii serviciilor educaţionale în şcolile arădene, fiind elaborat, depus şi selectat, în urma analizei de nevoi realizată în cadrul ISJ Arad pe parcursul anilor şcolari încheiaţi.

„În urma analizei de nevoi a rezultat necesitatea intervenţiei ameliorative pentru elevi, cadre didactice şi părinţi, în vederea reducerii şi prevenirii abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la educaţie, în acest sens urmând să organizăm activităţi şi mentorat cu elevii şi cu părinţii elevilor din şcolile implicate în proiect”, a mai spus şeful învăţământului arădean.

Programele educaţionale se vor dezvolta în prima fază a proiectului şi vor include: oferta educaţională destinată învăţământului preşcolar, primar şi gimnazial, având ca scop reducerea părăsirii timpurii a sistemului de învăţământ, respectiv creşterea participării în şcolile beneficiare; oferta specifică de educaţie parentală care se va baza pe instrumente specifice; oferta de servicii de mediere şi consiliere pentru sprijinirea accesului la educaţie a copiilor; oferta de dezvoltare profesională pentru creşterea capacităţii profesionale a personalului didactic şi de sprijin; competiţia de mini-proiecte educaţionale, în urma căreia vor fi selectate şi implementate 100 de mini-proiecte pentru a primi instrumente de sprijin.

Proiectul are în vedere dezvoltarea capacităţii de livrare a programelor educaţionale în şcolile beneficiare, asigurând planificarea şi livrarea celor 5 tipuri de programe dezvoltate în cele 10 şcoli incluse în proiect, inclusiv formarea echipelor care vor implementa aceste programe din 22 mentori locali, 10 consilieri, 25 mediatori, 12 mentori locali.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, fiind implementat de ISJ Arad în parteneriat cu Casa Corpului Didactic ‘Alexandru Gavra’ Arad şi S.C.C & T Strategic Business Partners S.R.L. Bucureşti. AGERPRES