Inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Judeţului (ISJ) Dolj, Alexandru Gîdăr, a declarat, cu prilejul Zilei Naţionale a Meseriilor, care se sărbătoreşte pe 11 martie, că este nevoie de o promovare mai intensă a învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor, astfel încât acestea să fie privite, atât de părinţi, cât şi de absolvenţii claselor a VIII-a, ca o soluţie reală pentru accedere pe piaţa muncii şi un trai mai bun.

Potrivit profesorului Alexandru Gîdăr, în planul de şcolarizare 2021-2022, liceele tehnologice din Dolj au propus calificări noi, comparativ cu anul şcolar în curs, dintre care unele se vor realiza în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia.

„Astăzi sărbătorim Ziua Naţională a Meseriilor şi, timp de o lună înainte de acest eveniment, în parteneriat cu operatorii economici interesaţi, am organizat campanii de comunicare publică pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor. Este nevoie de o promovare mai intensă a învăţământului profesional şi tehnic, a meseriilor, astfel încât meseriile să fie privite, atât de părinţi, cât şi de absolvenţii claselor a VIII-a, ca o soluţie reală pentru un trai mai bun. Odată cu regândirea şi reorganizarea muncii, a pieţei muncii, deopotrivă la nivelul eticii şi cadrului organizaţional, modernitatea a atras după sine limitarea utilităţii şi relevanţei îndeletnicirilor practicate, a meseriilor. Vorbim de supertehnologizare şi robotizare, însă rămân o serie de meserii pe care tot oamenii le vor face. Relansarea învăţământului profesional şi tehnic în România poate fi unul dintre motoarele creşterii economice, cu condiţia să nu mai fie abordat ca un debuşeu pentru cei care nu reuşesc în învăţământul teoretic”, a spus inspectorul general al IŞJ Dolj.

În planul de şcolarizare 2021-2022, liceele tehnologice au propus, comparativ cu anul şcolar în curs, noi calificări. Astfel, Liceul Energetic Craiova a propus calificări pentru ‘operator cazane, turbine cu aburi, instalaţii auxiliare şi de termoficare’ – învăţământ profesional (0,5 clase/ 12 locuri), în parteneriat cu Complexul Energetic Oltenia, iar Liceul Tehnologic ‘C. D. Neniţescu’ Craiova a propus, pentru prima dată, următoarele calificări profesionale: frizer-coafor, manechiurist-pedichiurist (0,5 clase/ 12 locuri) şi confecţioner produse textile (0,5 clase/ 12 locuri). De asemenea, la Liceul ‘Petre Baniţă’ din comuna Călăraşi se fac demersuri pentru înfiinţarea unei şcoli postliceale în domeniul agricol, iar la Liceul ‘Constantin Argetoianu’ din comuna Argetoaia, pentru acreditarea specializării agricultor culturi de câmp.

Ministerul Educaţiei a organizat, joi, în format online, în parteneriat cu Centrul National de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT), în format online, o sesiune naţională de informare, în care au fost prezentate şi exemple de bună practică în ceea ce priveşte parteneriatele şcoală – operator economic. Doljul a fost reprezentat la aceasta întâlnire de conducerea IŞJ, inspectorul de discipline tehnice şi directori de şcoli gimnaziale din Craiova.

În acelaşi timp, Inspectoratul Şcolar Judeţean, în colaborare cu unităţile de învăţământ profesional şi tehnic din judeţ, au desfăşurat propriul program prin care au marcat Ziua Naţională a Meseriilor, program care a inclus activităţi de promovare a meseriilor şi traseelor profesionale, activităţi de consiliere a elevilor din clasa a VIII-a, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat şi dual, prezentarea exemplelor de bună practică din stagiile de pregătire practică la operatorii economici parteneri şi din implementările proiectelor europene ERASMUS+ privind formarea profesională de calitate a elevilor. Potrivit inspectorului general al IŞJ Dolj, la aceste activităţi, care s-au desfăşurat atât online (conferinţe video), cât şi ‘faţă în faţă’ (ziua porţilor deschise în liceele de profil) au participat 25 unităţi de învăţământ, 2.596 părinţi, 264 operatori economici, 87 reprezentanţi ai autorităţilor locale şi 5.363 elevi de clasa a VIII-a cărora le-a fost prezentată oferta educaţională 2021-2022 şi traseele profesionale.

Prin Legea nr. 66/2019, data de 11 martie a fiecărui an a fost instituită ca Ziua Naţională a Meseriilor şi se constituie ca o nouă oportunitate de a organiza evenimente educaţionale pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor.

În judeţul Dolj, în învăţământul de stat (masă şi special) funcţionează 118 clase în învăţământul profesional cu circa 2550 elevi, din care 11,5 clase învăţământ profesional dual cu 275 elevi care funcţionează în cadrul Liceului Energetic Craiova; Liceului de Industrie Alimentară Craiova, Liceului Tehnologic ‘Ştefan Odobleja’ Craiova, Liceului ‘Matei Basarab’ Craiova, Liceului Tehnologic Auto Craiova, Liceului ‘Traian Vuia’ Craiova, Liceului Tehnologic de Transporturi Auto Craiova, Liceului Tehnologic Special ‘Beethoven’ Craiova. AGERPRES