Preşedintele Klaus Iohannis solicită Parlamentului reexaminarea Legii pentru aprobarea OUG nr. 22/2021 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi a OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

„Cu ocazia aprobării OUG nr. 22/2021, Parlamentul a operat unele modificări şi completări asupra celor două acte normative menţionate care, prin conţinutul normativ, nu îndeplinesc standardele de calitate a legii, fiind lipsite de claritate şi previzibilitate, motiv pentru care se impune reexaminarea acestora de către Parlament”, afirmă şeful statului în cererea de reexaminare transmisă preşedintelui Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban. El arată că legea i-a fost transmisă în vederea promulgării pe 1 iulie.

Preşedintele Iohannis semnalează că obiectul de reglementare al ordonanţei de urgenţă a fost extins la Senat, Cameră decizională, prin introducerea amendamentului potrivit căruia instituţiile de învăţământ superior de stat care au facultăţi de medicină acreditate au posibilitatea de a înfiinţa ori prelua în administrare unităţi sanitare, medicale ambulatorii, spitale clinice cu secţii universitare, institute şi centre medicale clinice în care se desfăşoară activitate medicală, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, cu includerea acestora în reţeaua de asistenţă de sănătate publică, prin hotărâre a Guvernului, precum şi de a aloca fonduri pentru unităţile sanitare din structura lor.

Iohannis consideră că ar fi oportun ca noua soluţie legislativă să fie supusă dezbaterii şi Camerei Deputaţilor, ca primă Cameră, punctând şi că ar fi oportun ca adoptarea unei asemenea soluţii legislative să fie rezultatul unui dialog amplu, în care să fie consultaţi toţi actorii constituţ ionali şi instituţionali implicaţi, experţii recunoscuţi în domeniu, precum şi reprezentanţii societăţii civile.

Şeful statului mai arată că prin această lege instituţiilor de învăţământ superior de stat le sunt atribuite prerogative semnificative, fără însă a se preciza procedura necesară pentru înfiinţarea sau preluarea în administrare a respectivelor unităţi. El atrage atenţia că prin lege nu sunt prevăzute termenele de punere în aplicare a procedurii de înfiinţare sau preluare a acelor unităţi sanitare, natura juridică a raporturilor patrimoniale dintre organismele implicate ori criteriile de selecţie a unităţilor care pot fi supuse unei asemenea proceduri.

„Este incert care dintre unităţile deja existente vor putea fi preluate în administrare de către instituţiile de învăţământ superior de stat. Or, în absenţa unor astfel de reglementări, apreciem că norma creează incertitudine cu privire la aplicarea uniformă a prevederilor noii legi. De aceea, considerăm că procedura de înfiinţare sau preluare în administrare a respectivelor unităţi ar trebui dezvoltată fie cu prevederi exprese care să permită uşor identificarea acestora şi a termenelor procedurale, fie să fie instituită posibilitatea ca această procedură să fie reglementată într-un act normativ subsecvent”, se arată în cererea de reexaminare.

Preşedintele Iohannis consideră că legea introduce o diferenţă de tratament juridic, prin care faptul că se stabileşte un regim juridic distinct al preluării în administrare a unităţilor sanitare faţă de cel al preluării institutelor de cercetare-dezvoltare, pentru care nu s-a făcut vreo distincţie cu privire la modalitatea de preluare a acestora.

„Ţinând cont de faptul că organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior de stat, respectiv înfiinţarea, organizarea şi administrarea unităţilor sanitare, medicale ambulatorii, spitale clinice cu secţii universitare, institute şi centre medicale clinice în care se desfăşoară activitate medicală, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică sunt reglementate prin acte normative specifice, de o complexitate deosebită, considerăm că orice completare sau modificare asupra regimului juridic al acestora este necesar să se facă riguros, în vederea asigurării unei legislaţii în domeniu coerente, unitare şi lipsite de contradicţii”, se mai arată în cererea de reexaminare.

Şeful statului punctează că legea supusă reexaminării nu îndeplineşte standardele de calitate a legii. El mai arată că actul normativ prevede prelungirea până la data de 31 decembrie 2021 a duratei mandatelor membrilor Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

„Având în vedere că legea nu limitează, în niciun fel, posibilitatea de prelungire a mandatelor în cauză, învederăm că utilizarea repetată a acestei operaţiuni de prelungire este de natură să amâne organizarea concursurilor în vederea ocupării acestor funcţii. Astfel, norma juridică creează o situaţie imprevizibilă, dând posibilitatea tergiversării organizării concursului de ocupare a funcţiilor de conducere respective şi, implicit, permanentizarea acestor mandate”, se precizează în cererea de reexaminare.

De asemenea, se menţionează că partea dispozitivă a legii supuse reexaminării nu îndeplineşte condiţiile de formă structurală de bază cerute de normele de tehnică legislativă. AGERPRES