Dr. Ștefan Odobleja, membru post-mortem al Academiei Române, părintele ciberneticii generalizate („science des sciences”), precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii.

Odobleja milita pentru modelarea comportamentelor organismului uman pentru a ajunge la modele în rezonanță cu gândirea omului, cu gândirea naturală. Sub aceste aspecte, „Psihologia consonantistă“ a fost și este o lucrare fundamentală, de bază, a științelor, de rezonanță și consonanță a științelor, o comoară a gândirii creative românești, de vreme ce teoria modelării a fost utilizată în știință și în aplicații practice, în cibernetică în primul rând, căci aceasta are la temelie teoria modelelor rezonante” Acad. Alexandru SURDU, Simpozionul “Ștefan Odobleja”, ediția din anul 2018.

Ştefan Odobleja studiind și cercetând procesele din corpul uman plecând de la psihologia consonantistă, a inventat legile generale ale Ciberneticii și a prevăzut apariția mașininilor de calcul (calculatoarele) și construirea mașinilor gânditoare (inteligența artificială – sisteme inteligente)” Marin VLADA, ICVL 2017, Sursa: Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei, Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence.

Dacă numai matematicienii au stilul prezentării lucrărilor științifice prin precizare de “Definiții“, găsim acest stil și la dr. Ștefan Odobleja, el nefiind matematician, ci medic ce s-a ocupat de studiul și cercetarea proceselor din corpul uman coordonate de mintea omului. Din punctul de vedere al Psihologiei, dr. Odobleja a arătat că orice cunoștință privind o oarecare problemă (lucru, noțiune, nume, subiect, clasă, lege) poate și trebuie să se încadreze într-una din cele 2 rubrici: Definiție și Diviziune. Fiecare clasă comportă legi. Fiecare teorie comportă aplicații practice. Astfel, a ajuns la definirea celor 9 legi universale, printre ele fiind legea reversibilității / cercului vicios, feed-back” Marin VLADA.

Fundația „Ștefan Odobleja”, înființată și coordonată de către ing. Ștefan Odobleja jr.-fiul savantului, are meritul incontestabil de a menține mereu vie, în actualitatea științifică și culturală a României, dar și pe plan internațional, personalitatea complexă, puternic iradiantă, a părintelui ciberneticii generalizate, dr. Ștefan Odobleja, precursor al Inteligenței Artificiale și al Informaticii. Recent, după elaborarea site-ului Ștefan Odobleja (https://odobleja.ro/), au fost stocate on-line majoritatea lucrărilor lui Ștefan Odobleja, cele mai importante fiind cele două volume „Psychologie consonantiste”, Libraire Maloine, Paris (1938-1939), „Psihologia consonantistă și cibernetica”, Editura Scrisul Românesc, Craiova (1978), „Psihologia Consonantistă”, Editura Științifică și enciclopedică, București (1982) „Cybernetique generale. Psychologie consonantiste. Sciences des sciences”(1938-1983), Editions Nagard-Montreal-Paris-Lugoj-Roma-Pelham New York și „Fonoscopia. O nouă metodă de explorare clinică”, Ed. Universitaria Craiova (2012). De asemenea, pentru comparația ciberneticii lui Odobleja (psihologia consonantistă) cu cibernetica lui Wiener, a fost iclusă și cartea fundamentală Norbert Wiener, „Cibernetica sau știința comenzii și comunicării la ființe și mașini”, Ed. științifică, București, 1966.