Proiectele de e-Learning ICVL & CNIV (coord. conf. dr. Marin Vlada) sunt proiecte educaționale și de cercetare cu tradiție la Universitatea din București.

CIBERNETICA S-A NĂSCUT ÎN ROMÂNIA (1938-1939) – Astăzi, se știe că, cu 10 ani înainte de cartea matematicianului american Norbert Wiener (1894-1964) – considerat fondatorul ciberneticii moderne, “Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine”, românul Dr. Ștefan Odobleja (1902-1978) – medic militar (membru post-mortem al Academiei Române, 1990), publică în 2 volume „Psihologia consonantistă“ (1938, 1939), la Editura „Maloine“, Paris, în limba franceză (însumând peste 800 de pagini). La vremea respectivă termenul de ”consonanță” nu erxista în dicționar. În fapt, „Psihologia consonantistă“ este Cibernetica inventată de Odoblega prin studiul proceselor și mecanismelor din corpul uman coordonate și controlate de creier. Acesta stabilește legi generale (9 legi: 1. legea echivalenței; 2. legea echilibrului; 3. legea compensației; 4. legea reacției; 5. legea oscilației; 6. legea reversibității – conexiune inversă/feedback; 7. legea inerției; 8. legea consonanței – rezonanței; 9. legea transformării-evoluției), pe care le aplică atât ştiinţelor naturii inerte, cât şi ştiinţelor lumii vii, psihologiei şi fenomenelor economico-sociale. Dr. Ştefan Odobleja face o descriere a funcţiilor psihologice folosind o schemă generală a unui sistem cibernetic, unde organele de simţ, care primesc informaţii din mediu, reprezintă intrările (INPUT), iar muşchii sunt consideraţi ieşirile (OUTPUT). Acesta face „pași peste granițele psihologiei” trecând de la om la alte sisteme complexe (comunități, organizații sociale) etc., elaborând ideile centrale ale ciberneticii și modul de gândire cibernetic, inventând o nouă știință: Cibernetica. 

Detalii: Marin Vlada, Adrian Adăscăliţei, Ştefan Odobleja: A Scientific Visionary, precursor of Cybernetics and Artificial Intelligence, ICVL 2017, online – http://c3.icvl.eu/papers2017/icvl/documente/pdf/section1/section1_paper2.pdf

Anual, evenimentele aduc în atenția actorilor din educația românească și internațională teme, aplicații, proiecte și cercetări care implică trendurile educaționale curente în domeniul eLearning. Temele speciale pentru edițiile din anul 2020 sunt Massive Open Online Courses (MOOCs), Virtual Laboratory and Learning Technologies, Augmented Reality Applications in Education și Design and Development of Online Courseware.

Secțiuni pentru proiectul ICVL: Models & Methodologies (M&M); Technologies & Virtual Laboratory (Tech); Software Solutions (SOFT); Intel®Education – Innovation in education and research (IntelEdu)

Secțiuni pentru proiectul CNIV: (Cercetare, dezvoltare) – Metodologii, Tehnologii Virtual Learning şi Virtual Reality – implementare şi aplicaţii; (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul universitar; (Proiecte şi aplicaţii) – Software Educaţional în învăţământul preuniversitar; (Proiecte şi aplicaţii) – Intel® Education – Inovare în educaţie şi cercetare; (Strategii, Obiective, Calitate) – Training și Management Educațional

Ref.: https://odobleja.ro/2020/07/02/conferinta-internationala-icvl-2020-dedicata-dr-stefan-odobleja/