Universitatea „Petru Maior”, Corpul Profesional al Mediatorilor din județele Mureș și Bistrița-Năsăud, Asociația „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA) din București și Societatea  Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private din Tîrgu-Mureș organizează Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a.

Cadrul ales pentru desfășurarea acestei ediții a Conferinței Naționale „Alternative Dispute Resolution” este cel al Aulei „Tudor Drăganu” a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior”, locația aleasă fiind ideală pentru o întâlnire a tinerilor cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi) cu teoreticieni și practicieni ai dreptului din domeniul soluționării alternative a litigiilor.

Conferința se bucură de sprijinul Municipiului Tîrgu-Mureș, alături de cel oferit de Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Mureș și de Baroul Mureș.

La acest eveniment științific vor participa teoreticieni și practicieni ai dreptului, printre care cadre didactice și cercetători de la Universitatea „Petru Maior”, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba-Iulia, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea „Spiru Haret” din București, Universitatea „Petre Andrei” din Iași, mediatori, arbitri, conciliatori SAL-FIN, avocați, etc.

Conferința prezintă o largă deschidere interdisciplinară datorită posibilității de analiză a unui spectru variat de noțiuni din domenii, precum „soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor”, „conciliere”, „mediere”, „arbitraj”, „SAL bancar”, „SAL non-bancar”, etc. De asemenea, printre subiectele incluse în programul Conferinței se află stadiul aplicării și interpretării dispozițiilor legale adoptate la nivel național și european în materia metodelor de soluționare alternativă a litigiilor, precum și cel al transpunerii legislației Uniunii Europene în dreptul național.

Consiliul de Mediere acordă douăsprezece puncte de pregătire profesională mediatorilor care vor participa la Conferința Națională „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a.

Pentru informații și detalii suplimentare cu privire la desfășurarea Conferinței Naționale „Alternative Dispute Resolution”, Ediția a II-a, persoanele interesate pot accesa site-ul Conferinței, http://adr.jus.ro/.