Flux de mobilități ERASMUS, pentru profesorii de la Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” în Praga

În perioada 07.08.2018-11.08.2018, La Praga, Republica Cehă, profesorii Săndel  AGACHE, Silviu Daniel BREBULEŢ, Gabriel Mihail DANIELESCU, Mihail FÂSAN, Paula Cristina POPESCU și Cenţa Mariana RĂVAŞ au participat, alături de alte cadre didactice din  Slovacia, Italia, România si Spania, la cursul Using E-Learning Platforms, organizat deITC – International TEFL Certificate, în  cadrul proiectului „Innovation through e-learning for a better school”,finanțat prin programul Erasmus +, KA1 (nr. de referință 2016-1-RO01-KA101-023402) și  implementat în perioada 01.09.2016-31.08.2018 de Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Focșani-Vrancea.

Cursul și-a propus familiarizarea cadrelor didactice cu tendințele actuale de folosire a internetului, precum și cu modul în care acestea pot fi aplicate în crearea de lecții, oferind idei practice despre felul în care aceștia pot încorpora tehnologia în procesul de predare-învățare- evaluare.    Cursul organizat într-o locație și cu o logistică de excepție, a transmis atât cunoștințe teoretice, cât și practice, pentru a le permite profesorilor să interacționeze direct cu diferite sisteme e-learning. Profesorii au exersat abilitățile necesare pentru a putea utiliza în mod eficient propriile sisteme de e-learning cu elevii.

Pe parcursul celor 5 zile de curs, având ca trainer profesorul  Premysl Morgan Vacek, participanții au parcurs 15 module ce au cuprins recapitularea elementelor de bază IT, noiletendințe de utilizare a internetului și a tehnologiilor web 2.0  în educație, utilizarea platformei de e-learning Moodle, crearea și prezentarea de proiecte individuale: un e-curs  în Moodleşio pagină web  în Weebly. Formatorul a prezentat informațiile și a ghidat profesorii în realizarea sarcinilor practice în mod interactiv, oferind feedback și sugestii fiecărui cursant.

Prin participarea la cursul structurat, cei 6 profesori de la Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” au dobândit aptitudinile și cunoștințele necesare pentru crearea și implementarea platformelor de e-learning, și-au dezvoltat competențele digitale, lingvistice și profesionale, și-au consolidat încrederea în promovarea unor pedagogii inovatoare și active, care răspund diversității sociale și culturale, s-au familiarizat cu practicile, politicile și sistemelor educaționale din diferite țări ale UE.