Eliminarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării din circuitul de decizie, în ceea ce priveşte atragerea fondurilor europene, aşa cum prevede un proiect de Hotărâre de Guvern elaborat de către Ministerul Fondurilor Europene, fără a consulta părţile implicate, este îngrijorătoare, avertizează reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale „Alma Mater”, într-un comunicat de presă transmis, duminică, AGERPRES.

Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu eliminarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării din construcţia instituţională care va gestiona fondurile structurale şi de investiţii în perioada 2021 – 2027, aşa cum prevede un proiect de Hotărâre de guvern elaborat de către Ministerul Fondurilor Europene, fără a consulta părţile implicate – reprezentanţii sistemului de învăţământ superior şi de cercetare şi partenerii de dialog social aferenţi acestuia. Învăţământul universitar şi cercetarea ştiinţifică din România au nevoie de strategii şi de politici coerente, pentru care este necesar să se realizeze un consens la nivelul societăţii, finanţate adecvat, atât din fonduri publice, cât şi din fonduri disponibile la nivel european. Nu credem că acest lucru este posibil dacă Ministerul Educaţiei şi Cercetării este eliminat din circuitul de decizie, în ceea ce priveşte atragerea fondurilor europene şi dacă partenerii de dialog social nu sunt consultaţi!”, menţionează organizaţia sindicală.

Potrivit sursei citate, sistemul de învăţământ superior evoluează, în prezent, prin constituirea unor reţele universitare la nivel european, cu scopul final de a se ajunge la emiterea unei aşa numite „diplome europene” iar prestigiul ştiinţific nu poate fi obţinut fără atingerea unei mase critice, în ceea ce priveşte cantitatea, dar mai ales vizibilitatea publicaţiilor ştiinţifice.

„În contextul în care resursele bugetare naţionale sunt în mod evident insuficiente, fondurile structurale şi de investiţii sunt singurele care pot asigura instituţiilor de învăţământ superior şi sistemului de cercetare din România competitivitatea necesară, menită să asigure dezvoltarea economică şi socială pe care ne-o dorim cu toţii. Cum va fi asigurată eficienţa şi eficacitatea cheltuirii fondurilor disponibile pentru educaţie şi cercetare, aplicarea politicilor naţionale în domeniu, cu asigurarea impactului dorit, în condiţiile eliminării Ministerului Educaţiei şi Cercetării din acest proces? România, ca stat membru UE cu drepturi depline, are obligativitatea aplicării principiului subsidiarităţii, introdus expres în Tratatele Uniunii Europene, care vizează exercitarea competenţelor decizionale la un nivel cât mai apropiat de beneficiar. Subliniem că aplicarea principiilor prevăzute în Regulamentele europene (eficienţă, eficacitate în utilizarea fondurilor europene etc.) implică, printre altele, constituirea unor organisme intermediare la nivelul ministerelor de linie, şi, în niciun caz, desfiinţarea lor, întrucât, au o mai bună cunoaştere a elementelor tehnice, a politicilor şi a strategiilor sectoriale”, susţin reprezentanţii Alma Mater.

În viziunea sindicaliştilor, deciziile privind investiţiile în Educaţie şi Cercetare trebuie să fie luate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, „singura autoritate publică învestită prin lege în acest sens, pentru a asigura coerenţa aplicării şi monitorizării politicilor sectoriale”.

„Ministerul Fondurilor Europene trebuie, însă, să creeze sistemul coerent de gestiune a fondurilor, să asigure ministerelor de linie îndrumarea metodologică necesară, astfel încât eficienţa şi eficacitatea cheltuirii fondurilor să devină realitate. Este astfel necesar să fie valorificate toate instituţiile care au expertiza şi experienţa necesare şi să fie aplicate lecţiile învăţate în anii anterior. Se impune, deopotrivă, o largă consultare publică, prin invitarea tuturor actorilor implicaţi, pentru asigurarea premiselor asigurării impactului dorit în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor de dezvoltare a resurselor umane şi cercetării pe care le va primi România în următorii ani”, se notează în comunicatul citat.

În acest context, Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” solicită Guvernului României, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării să comunice concluziile analizelor care stau la baza fundamentării noii structuri instituţionale de gestionare a fondurilor pe care România le va primi pentru perioada 2021 – 2027 şi să realizeze o largă consultare, înainte de a lua decizii care urmează să afecteze învăţământul superior şi cercetarea pe termen lung. AGERPRES