das_antet_mare.jpgSC DAS SRL, în calitate de Beneficiar, cu sediul în Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, nr. 87, judeţul Iaşi, cod 700382, având număr de înregistrare la Registrul Comerţului J22/589/1991, Cod de înregistrare fiscală RO1986070, derulează, începând cu data 10.12.2013 proiectul „Construire platformă de cercetare pentru integrarea resurselor regenerabile in instalaţii autonome”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în calitate de Organism Intermediar (OI), în numele şi pentru Ministerul Economiei (ME) în calitate de Autoritate de Management (AM) pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”(POS CCE-A2).

Valoarea totală a proiectului este de 6.126.355,31 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă este de 2.443.129 lei. Proiectul se implementează în Iaşi, Str. Aurel Vlaicu, nr. 87 pe o durată de 15 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea capacităţii de cercetare şi dezvoltare a societăţii SC DAS SRL prin înfiinţarea unui Centru de Cercetare-Dezvoltare în domeniul energiei din resurse regenerabile. Achiziţiile eligibile vor fi publicate pe portalul de anunţuri de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, conform Ordinului 1120/2013.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: PETRU CORDUNEANU, Manager de proiect, telefon 0742.023.192, fax 0232.230.637, e-mail: copresa@das.ro.