danubius_colaj_mare.jpgÎn cadrul Facultății de Științe Economice a Universității ”Danubius” a fost înființat un nou program de studii de masterat: Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității.

Discipinele ce vor fi studiate în cadrul acestui program sunt: Antreprenoriat în turism și industria ospitalității; Politici și strategii de dezvoltare în turism și industria ospitalității; Analiza statistică a activității de turism și în industria ospitalității; Comunicare şi relaţii publice în limba engleză în turism și industria ospitalității; Managementul resurselor umane în turism și industria ospitalității; Tehnici promoționale în turism; Managementul destinațiilor turistice; Sisteme informatice pentru managementul afacerilor în turism și industria ospitalității; Managementul calității în turism și industria ospitalității; Cercetări de marketing în turism și industria ospitalității; Dezvoltare locală și regională în turism și industria ospitalității/ Comportamentul consumatorului de servicii turistice; Prețuri și tarife în turism și industria ospitalității/ Legislație în turism și industria ospitalității; Proiecte europene în turism și industria ospitalității; Economia mediului și dezvoltare durabilă/ Etică în turism și industria ospitalității; Itinerarii culturale și sisteme turistice europene/Tehnologie culinară; Diagonsticul firmei de turism/ Asigurări în turism.

Un alt punct forte al acestui program de masterat este parcurgerea, în primul an de studii, a unui număr de 90 de ore de practică în cadrul societăților comerciale din turism și industria ospitalității din Galați și din Brăila.

Pentru noul program de masterat Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalității, taxele de studii sunt reduse cu 25%.Așadar, în funcție de modalitattea de plată aleasă de către masterand, taxele variază astfel: 2250 LEI- plata integrală la 1. 10. 2015; 2400 LEI- plata în 3 tranșe (60%, 20%, 20%) și 2587,5 în cazul opțiunii pentru plata în 12 tranșe lunare.

”Rațiunea înființării noului program de masterat Administrarea Afacerilor în Turism și Industria Ospitalitățiiîn cadrul facultății noastre este justificată de cererea de specialiști în acest domeniu de către mediul de afaceri din Galați și din Brăila. Angajatorii, în comunicarea directă și îndelungată pe care am avut-o cu aceștia referitor la necesitatea unui asemenea program de masterat, au subliniat constant faptul că este nevoie de specialiști cu diploma de masterat în domeniul Turism. După parcurgerea acestui program de masterat, absolvenții vor dobândi competențe pentru a profesa în acest domeniu, putând ocupa funcții precum: Manager în activitatea de turism; Directori general, directori şi asimilaţi; Conducător de întreprinderi mici din turism, activitate ospitalieră, activităţi de alimentaţie şi activităţi de agrement; Specialişti cu funcţii administrative şi comerciale; Economişti etc. Deocamdată sunt doar 50 de locuri la forma de învățământ cu frecvență, locuri care, preconizăm că vor fi ocupate în sesiunea de admitere din septembrie”, a declarat conf. univ. dr. Carmen Crețu, Director al Departamentului Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Danubius”.

Detalii despre dosarul de admitere pot fi găsite AICI