În cadrul Departamentului pentru Pegătirea Personalului Didactic al Universității ”Danubius” din Galați a fost înființat un nou program de studii de formare continuă: ”DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL EDUCAȚIEI SPECIALE”.

Programul se adresează personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, în conformitate cu prevederile art. 88 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completaă cu OUG nr. 49/2014.

Acest program de studii este foarte important pentru personalul didactic care profesează în domeniul educației incluzive, acea formă a educației care vizează șansa unei educații pentru toți, indiferent de nevoile educaționale speciale sau de dizabilitățile suferite.

După parcurgerea celor 89 ore ale acestui program de studii, a celor trei module care vor aborda temele: Educația incluzivă; Intervenția psihopedagogică adaptată pentru diferite tipuri de deficiențe și Planuri de intervenție personalizată pentru diferite tipuri de intervenție, absolvenții vor dobândi competențe generale:

  • Promovarea educației incluzive și a rolului acesteia în asigurarea accesului la educație a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
  • Identificarea unor strategii eficiente ce pot fi utilizate de cadrele didactice în proiectarea unor programe educaționale adaptate pentru diverse tipuri de deficiențe ca urmare a înțelegerii conceptelor specifice din domeniul educației speciale;
  • Aplicarea de planuri de intervenție personalizată pentru elevii cu cerințe educaționale special în cadrul unor activități practice.

Evaluarea finală se va realiza prin susținerea în ședință publică a unui proiect sau a unei teme din portofoliul realizat. Aprecierea portofoliilor și a susținerii proiectului/temei/lucrării, se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Pentru promovare cursanții trebuie să obțină calificativul minim „Bine” (B).

DETALII DESPRE ADMITERE GĂSIȚI AICI