camera_deputatilor.jpgComisia pentru revizuirea Constituției a introdus în textul legii fundamentale prevederi referitoare la acordarea burselor de merit și la garantarea dreptului la educație prin învățământul preșcolar. Articolul 32 alin. 2 care enumera formele de învățământ prin care era garantat dreptul la educație a fost completat cu învățământul preșcolar. „Dreptul la educație este garantat, în condițiile legii, și se asigură prin învățământul preșcolar, învățământul general obligatoriu, prin învățământul liceal și prin cel profesional, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și perfecționare prevăzute de lege”, se arată în textul modificat al art. 32.

De asemenea, Comisia a completat articolul care stabilește că statul acordă burse. „Învățământul de stat este gratuit, potrivit legii. Statul acordă burse sociale de studii copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate și celor instituționalizați, precum și burse de merit, în condițiile legii”, se arată în textul modificat.

Membrii Comisiei de revizuire a Constituției au renunțat la modificarea efectuată inițial la articolul referitor la accesul la cultură și au revenit la forma care este în vigoare, în actuala Lege fundamentală: „accesul la cultură este garantat, în condițiile legii”. AGERPRES