Preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, Sorin Cîmpeanu, a declarat că decizia de a nu se mai deschide şcolile în acest an de învăţământ este cea mai corectă într-un context de criză, pentru că starea de sănătate a populaţiei trebuie să fie prioritară.

„Este cea mai bună decizie care se putea fi luată într-un context de criză, pentru că starea de sănătate a populaţiei trebuie să fie prioritară. Toate celelalte deziderate, inclusiv cel din educaţie, foarte important de altfel, trebuie să se subscrie stării de sănătate a populaţiei. Din acest punct de vedere, este cea mai corectă decizie într-un context de criză”, a declarat Cîmpeanu.

Sorin Cîmpeanu, care este şi preşedinte al Consiliul Naţional al Rectorilor, a explicat că universităţile româneşti înţeleg pe deplin că starea de sănătate a populaţiei – elevi, studenţi, cadre didactice, personal didactic auxiliar şi personal nedidactic – este prioritară.

„În acest scop, acolo unde nu se va putea evita sub nicio formă prezenţa directă, pentru a putea finaliza anul universitar, activităţile se vor desfăşura condensat/ pe subgrupe (maximum 10 persoane) şi numai în săli mari, de tip amfiteatru. Examenele de licenţă şi disertaţie vor fi susţinute conform calendarului şi procedurilor aprobate la nivelul fiecărei universităţi. Sunt convins că până în data de 20 mai, fiecare universitate va putea anunţa calendarul şi modul de derulare a examenelor de licenţă, disertaţie şi admitere. Examenele de semestru/ de an vor fi susţinute preponderent online. Nu se va reveni în căminele din campusurile universitare până în luna septembrie”, a menţionat acesta.

În ce priveşte învăţământul preuniversitar, Cîmpeanu a afirmat că doar anii terminali, clasele a opta, a douăsprezecea şi a treisprezecea pot să meargă la şcoală, acest lucru nu e obligatoriu. „Pot merge la şcoală dacă este absolut necesar, spre exemplu pentru a încheia mediile, acolo unde nu există cel puţin două note şi unde aceste note nu au putut fi acordate online. Doar în aceste situaţii cu totul şi cu totul speciale şi, îmi place să cred, destul de puţin numeroase. Să nu se înţeleagă că trebuie să meargă la şcoală de pe 2 pe 12 iunie elevii din anii terminali. În acest interval pot merge dacă este cazul, dacă interesul elevului o cere. Un alt lucru foarte important este că nu se mai dau teze, mediile se încheie fără teze, cu notele care au fost obţinute până acum, minim două note. O altă idee importantă este că o parte din conţinutul aferent semestrului doi se poate preda anul viitor, cu excepţia anilor terminali, (…) şi, foarte important, în orice condiţii, orice activitate directă presupune maximum 10 persoane în clasă”, a mai spus el. AGERPRES