Comunitatea academică a Universității „Ovidius” din Constanța anunță cu profund regret vestea decesului acad. prof. univ. dr. Marian-Traian Gomoiu, specialist în biologie marină și oceanologie, membru titular al Academiei Române, profesor emerit al Universității „Ovidius” din Constanța (UOC), mentor al unei pleiade întregi de biologi și ecologi marini.

Expert de talie mondială, profesorul Gomoiu a fost unul dintre cei care au pus bazele ecologiei marine moderne în România, aducând aporturi esențiale la cunoașterea dinamicii biocenozelor marine bentale și însemnate contribuții științifice la cunoașterea fenomenului eutrofizării Mării Negre și al alterării ecosistemelor marine în urma pătrunderii de specii invazive. Rezultatele cercetărilor sale se regăsesc în peste 170 de lucrări și studii, publicate în reviste de prestigiu din țară și străinătate. De asemenea, între 1990 și 1993, a inițiat organizarea celei mai importante și mai complexe arii naturale protejate din România, o zonă unică la nivel european, fiind primul guvernator al Rezervației Biosferei Delta Dunării.

Rolul prof.univ.dr. Marian-Traian Gomoiu în dezvoltarea în cadrul Facultății de Biologie, iar mai apoi în cadrul Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, a specializărilor „Biologie” și „Ecologie și protecția mediului”, a trei programe de master, dar și a centrului de cercetare al facultății, este esențial și începe în anul 1990, odată cu înființarea UOC.  Prin dubla sa calitate, de profesor și de conducător de doctorat în cadrul Universității „Ovidius”, a creat o școală de specialiști în biologie și ecologie marină, care traversează peste 20 de generații. Astfel, profesorul Gomoiu va rămâne în amintirea noastră ca un reper al nivelului academic și de cercetare la cele mai înalte standarde, un model al pasiunii și dăruirii pentru știință.