Universitatea Ovidius din Constanța (UOC), prin Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (FSNSA), domeniul Geografie, a încheiat un nou protocol de colaborare, prin intermediul căruia studenții și masteranzii FSNSA pot efectua stagii de practică în domeniul turismului, informează șef lucrări dr. Mirela Paraschiv.

Potrivit sursei citate, stagiile de practică sunt coordonate de către agenția de turism Travel Time D&R S.R.L., cu sediul în București, și de către compania Grant Box Consulting S.R.L., cu sediul în Constanţa, în cadrul proiectului „Investim în tineri. Studenții de astăzi, profesioniștii de mâine: Young-Pro” (MySMIS 133306), derulat cu finanțare europeană.

În cadrul parteneriatului, studenții și masteranzii de la specializările de licență Geografie și Geografia Turismului, dar și de la masterul Geografie aplicată și evaluarea resurselor turistice, vor derula activități profesionale specifice ocupațiilor de agent de turism și de ghid de turism, fiind pregătiți suplimentar și în privința dezvoltării compentențelor de comunicare profesională”, precizează șef lucrări dr. Mirela Paraschiv.

Activitățile de practică se vor realiza în format fizic, la sediul agenției de turism Travel Time din Constanța, existând, totodată, și posibilitatea desfășurării acestora în format online sau hibrid, în funcție de nevoile studenților și masteranzilor implicați. La finalizarea stagiilor de practică, participanții pot beneficia atât de premii în bani, cât și de recomandări în scopul ocupării unui loc de muncă în cadrul unei rețele de angajatori în domeniu.

Informații suplimentare privind posibilitățile de practică și înscrierea online a studenților și masteranzilor sunt disponibile în cadrul paginii web oficiale a proiectului, derulat de către cele două companii partenere: https://www.young-pro.ro/.