UVVG a organizat workshop-ul cinegetic “Game management workshop”

uvvg_cinegetic.jpgÎn organizarea Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică a Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, Complexul Universitar Macea a găzduit, în perioada 27-28 martie, un workshop cinegetic de referinţă pentru învăţământul superior silvic, care s-a desfăşurat şi cu sprijinul generos al Consiliului Judeţean Arad prin Centrul Cultural Judeţean Arad.

Preşedintele Universităţii, Prof. univ. dr. Aurel Ardelean a adresat cuvântul de bun venit participanţilor din ţară şi străinătate: Szent Istvan Budapesta, Ungaria, Kaposvar, Ungaria, Szeged, Ungaria, Transilvania Braşov, Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timişoara, Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Asociaţiile de Vânătoare din judeţele Arad, Bihor şi Timişoara: Asociaţia de Vânătoare şi Pescuit Crisana, Chișineu Criș, Arad; Asociatia de Vânătoare Cervus Elaphus, Oradea; Asociaţia de Vânătoare Artemis Montana, Arad; Asociatia Independenta a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Hubertus, Lipova, Arad; Asociaţia Judeteană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Arad.

Moderatorul workshopului a fost lect. dr. ing. Boja Florin, decanul Facultății de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică dinn cadrul Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, titularul disciplinei de cinegetică al Universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad, care a prezentat şi principalele domenii de colaborare şi teme de cercetare în acest domeniu. Lect. univ. dr. ing. Don Ioan a prezentat Complexul Universitar Macea şi Muzeul Cinegetic, iar decanul Facultăţii de Ştiinţe ale Naturii, Inginerie şi Informatică, conf. univ. dr. Nicușor Boja, a prezentat oferta academică şi principalele domenii de interes şi cercetare ştiinţifică ale facultăţii.

Dimensiunea ştiinţifică, dar şi culturală a cinegeticii a fost susţinută prin elevate comunicări ştiinţifice. În finalul workshopului s-a conturat tema unui viitor proiect transfrontalier legat de managementul cinegetic, cu participarea Prof. univ. dr. ing. Ionescu Ovidiu de la Universitatea Transilvania Braşov, membru al unor organisme cinegetice naţionale şi internaţionale.

În cea de-a zi a lucrărilor, participanţii au fost oaspeţii AVPS Canalul Morilor Crişul Alb Socodor, unde au avut privilegiul de a admira populaţiile excepţionale de Cerb lopătar (Dama dama) ale Asociaţiei. La workshop au participat profesori de la prestigioase universităţi din ţară şi străinătate, unde s-au dezbătut teme interesante despre cultura vânatului şi cercetarea în cinegetică:

Age estimation methods in roe deer – Dr. Miklos Marosan, Szent Istvan University, Faculty of Veterinary Science, Department of Exotic Animal and Wildlife Medicine; Game Management Education and Research, Dr. Levente Komarek, Orsolya Kiss, University of Szeged, Faculty of Agriculture; Managementul carnivorelor mari din Romania – prof.univ.dr.ing. Ionescu Ovidiu, Universitatea Transilvania Braşov; Expansiunea şacalului în partea de vest a României – Cosmin Mariş, USAMVB Timişoara; Observaţii privind prezenţa sitarilor şi monitorizarea împerecherii acestora în martie-aprilie din fondul de vânătoare nr.41 Cralovăţ, judeţul Timiş – Cosmin Mariş, Mihaela Moatăr, Ştefan Carolina, USAMVB Timişoara; Cercetări privind prezenţa potârnichei în fondurile de vânătoare de câmpie – Cosmin Mariş, Mihaela Moatăr, USAMVB Timişoara; Oportunitatea înfiinţării unui complex de vânătoare in cadrul unui fond cinegetic didactic, Covrig Ioan, USAMV Cluj Napoca; Studii privind variabilitatea elementelor morfometrice la diferite vârste ale trofeului de cerb comun din nordul Carpaţilor Orientali şi Occidentali, Ceuca Vasile, USAMV Cluj Napoca; Studiu de fezabilitate privind repopularea cu Capra neagră a masivului Călimani, Covrig Ioan, Ceuca Vasile, USAMV Cluj Napoca; Managementul cerbului lopatar (Dama dama) din judeţul Arad – dr. ing. Boja Florin, UVVG Arad; Evaluarea trofeelor de cerb carpatin obţinute de pe fondul de vânătoare 25 Boboştea – ing. Vidrean Dan, Asociația de Vânătoare Cervus Elaphus, Oradea, ing. Boja Florinel, UVVG Arad; Studiu privind gestionarea durabila a populaţiei de căprior pe Fondul de Vânătoare 18 Horia -ing. Văsuţ Cornel, Asociaţia de Vânătoare Artemis Montana, Arad; Posibilităţi de creştere intensive a vânatului în complexele cinegetice (Somos- Arad) – Toader Emil, Direcţia Silvică Arad, UVVG Arad; Turism cinegetic – Maior Corneliu, Virgiliu Jireghie, UVVG Arad.

Principalele obiective ale workshopului au fost efectuarea unui schimb de experienţă între profesorii din ţară şi străinătate, privind activităţile de cinegetică şi cultură a vânatului, discutarea celor mai eficiente si atractive soluţii de implicare activa a studenţilor şi profesorilor în problematica gospodăririi eficiente a fondurilor de vânătoare și propunerea unor idei de comunicare şi cooperare în viitor, în acest domeniu, a participanţilor la Workshopul Internaţional.

Prof.univ.dr.ing. Ovidiu Ionescu, ne-a prezentat cele Aradul a fost unul dintre primele judete populate cu cerb lopatar. Prezentarea cerintelor ecologice si etologice ale speciei au aratat ca aici lopatarul gaseste conditii foarte bune de dezvoltare si are populatii deosebit de valoroase. Fondurile cinegetice din Judetul Arad au o productivitate superioara pentru lopatar iar efectivele existente depasesc cifrele considerate optime. In aceste conditii principalele probleme ridicate cercetarii au fost: evaluarea marimii si structurii populatiei si compararea lor cu optimul teoretic considerat, disponibilitatea hranei si calitatea acesteia pentru a determina nevoile de hrana suplimentara si complementara pe parcursul intregului an, variabilitatea genetica si impactul acesteia in dinamica si calitatea populatiei, influenta vanatorii asupra structurii populatie comparativ cu mortalitatile cauzate de alti factori naturali sau antropici pentru a determina cele mai eficiente cai de reducere a mortalitatilor pe diferite grupe de varste in favoarea cresteri cotei de extras prin vanatoare si a calitatii acesteia. Un aspect deosebit de important s-a ridicat in cadrul discutiilor privind posibilitatea valorificarii superioare a potentialului genetic al populatiilor de lopatar din Arad prin transferul unor exemplare in celelalte 25 de judete in care se gasesc nuclee relativ mici si consangvinizate de cerb lopatar.

Dr. ing. Cosmin Mariş, USAMVBT, a declarat: “Mulțumim colegilor din Departamentul de Ştiinţe Silvice şi Agroturism din cadrul UVVG pentru invitația la acest Workshop Cinegetic. Consider că această întâlnire a dat posibilitatea tuturor specialiştilor din ţară în domeniul cinegetic să transmită informații şi cercetări actualizate despre diferite specii de animale şi păsări, cât şi rolul pe care îl joacă omul în distrugerea sau protejarea habitatului în care acestea trăiesc. Dar cel mai important aspect al acestei întâlniri o constituie relaţiile între toate unităţile de învăţământ superior de profil şi posibilitatea ca pe viitor să fim implicați împreună în proiecte cu impact pozitiv asupra faunei şi mediului înconjurător.”

Dr. ing. Vasile Ceuca, USAMV Cluj Napoca, a precizat: “Salutăm inițiativa colegilor de la Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” din Arad în privința iniţierii unui workshop pe teme de cercetare în domeniul cinegetic, primul dedicat exclusiv acestui domeniu. Necesitatea acestuia rezultă din multitudinea problematicilor apărute odată cu schimbările administrativ-teritoriale, legislative şi nu în ultimul rând climatice, în privința etologiei, ecologiei faunei de interes cinegetic precum şi administrării, gestionării fondurilor cinegetice. De asemenea, nivelul cercetărilor din domeniu au scăzut ca intensitate în ultima perioadă, acest workshop fiind un imbold binevenit în remedierea acestui inconvenient. Încă o data felicitări şi calde salutări colegilor de la ARAD”.

“Acest eveniment a fost întradevăr informativ şi a creat oportunitatea de a începe o colaborare frumoasă în viitor între cele două universităţi şi toţi participanţii prezenţi la workshop. Vom spera că programele de cooperare transfrontalieră se vor deschide la sfârşitul verii sau în toamnă, astfel vom avea timp pentru redactarea unui proiect legat de managementul culturii vânatului”, a declarat dr. Levente Komarek, Faculty of Agriculture, University of Szeged.