usamv_iasi9.jpgUniversitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi organizează concurs de admitere pentru învăţământul la distanţă (ID) şi pentru ocuparea granturilor de studii doctorale. Cei interesaţi de ID pot veni la înscrieri până pe 26 septembrie, domeniile pentru care pot opta fiind Agronomie, Inginerie şi management, Horticultură şi Zootehnie.

Numărul total de locuri la această formă de învăţământ este de 225, iar criteriile de admitere sunt aceleaşi ca şi la învăţământul de zi, pe baza notelor de la bacalaureat, mai exact 50 % nota de la limba şi literatura română şi 50 % nota la altă probă scrisă, la alegere. Mai trebuie precizat ca absolvenţii cursurilor la ID se bucură de aceleaşi drepturi ca şi tinerii care finalizează cursurile la zi.

În ceea ce priveşte studiile de doctorat, Şcoala Doctorală de Agronomie, Horticultură şi Zootehnie pune la dispoziţia celor interesaţi 30 de locuri bugetate (din care 15 cu bursă şi 15 fără bursă) şi 6 locuri cu taxă, în timp ce Şcoala Doctorală de Medicină Veterinară scoate la concurs 10 locuri bugetate (din care 5 cu bursă şi 5 fără bursă) şi 4 locuri cu taxă. Conform calendarului stabilit pentru admiterea la doctorat, până pe 25 septembrie are loc înscrierea candidaţilor, iar între 26 şi 29 septembrie sunt prevăzute examenul de competenţă lingvistică la una din limbile cunoscute, de circulaţie internaţională, şi colocviul de admitere la specializarea de doctorat pentru care a optat candidatul. Afişarea rezulatelor este programată pentru data de 30 septembrie.

Pentru mai multe informaţii poate fi consultat site-ul www.uaiasi.ro/admitere.