Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 12 Reşiţa a organizat pe 11 iunie sesiunea de comunicări ştiinţifice „Ştiinţe – materia care descoperă”, ediţia a II-a, în cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe”.

Manifestarea a constituit un real succes, tematica abordată fiind de actualitate şi evidenţiind interesul major al eleviilor care au participat cu lucrări bine documentate şi având caracter inovativ. Cu această ocazie cadrele didactice coordonatoare au identificat teme mai largi de cercetare pentru domeniile în care au fost susţinute comunicările ştiinţifice.

Manifestarea ştiinţifică a avut ca scop valorizarea competenţelor de comunicare orală în rândul elevilor, prin prezentarea în plen a eseurilor realizate pe tematica propusă, demonstrând creativitate şi capacitate de sinteză, dar şi promovarea învăţării centrate pe elev. Cei doisprezece elevi participanţi la lucrările sesiunii au contribuit la realizarea a 6 comunicări ştiinţifice.

Manifestările ştiinţifice de acest gen constituie un exerciţiu util atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice coordonatoare: prof. Dicu lenuţa, prof. Anca Goşa, prof. Perţa Cristina, Prof. Kocsis Maria. Elevii implicaţi în această activitate beneficiază de oportunitatea ca, în afara orelor de curs, să-şi etaleze competenţele în domeniul cercetării ştiinţifice şi să-şi dezvolte aptitudinile de lucru şi comunicare în echipă, precum şi spiritul de competiţie. În ceeea ce priveşte cadrele didactice, acestea au ocazia de a aprecia seriozitatea şi responsabilitatea cu care participanţii abordează problemele supuse discuţiei.