camera_deputatilor.jpgComisia de învățământ de la Camera Deputaților s-a pronunțat, cu 15 voturi pentru și două abțineri, în favoarea propunerii legislative susținută de deputații PSD Cătălina Ștefănescu, Tamara, Ciofu, Vlad Cosma și Andrei Dolineaschi, prin care se reglementează decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu.

Cei patru deputați PSD propun ca în cazul transportului elevilor să fie introdus un plafon maxim, echivalent cu tariful mediu național, calculat de Ministerul Transporturilor pe baza datelor centralizate de la toți operatorii rutieri de transport public de persoane interurban. Astfel, pentru operatorii care practică tarife mai mici sau egale cu tariful mediul național, nu vor exista modificări pentru nicio categorie de călători. În schimb, operatorii care practică tarife mai mari decât media națională vor fi obligați ca exclusiv în cazul elevilor să aplice un tarif egal cu media națională.

„Scopul acestei propuneri legislative este de a combate abandonul școlar în rândul copiilor care provin din familii cu venituri mici ce nu pot acoperi cheltuielile de transport ale acestora. Măsura se va aplica doar pentru transportul elevilor. Pentru celelalte categorii de călători, vor rămâne valabile tarifele stabilite de operatorul de transport, indiferent de nivelul acestora”, a declarat deputatul Cătălina Ștefănescu.

Inițiatorii propunerii legislative au convins membrii Comisiei de învățământ că această formă de protecție socială nu afectează nici mediul concurențial, nici capacitatea operatorilor de a face profit din activitatea de transport. „Nivelul plafonului maxim aplicat în cazul elevilor este determinat de piață, întrucât e stabilit pe baza unei medii naționale. Asta înseamnă că sunt mulți operatori de transport care obțin profit la acest nivel. Plafonul se aplică doar pentru cei cu tarife mai mari și doar în cazul elevilor, întrucât decontările se fac de la bugetul de stat”, a explicat deputatul Tamara Ciofu.

Adoptarea propunerii legislative va asigura accesul egal la educație pentru toți elevii și va permite Ministerului Educației Naționale să estimeze corect fondurile pentru decontarea cheltuielilor de transport. În acest fel vor putea fi prevenite disfuncțiile care există în prezent în decontarea călătoriilor pentru elevi. Raportul favorabil acordat de Comisia de învățământ propune deputaților să voteze pentru această propunere legislativă. După votul din Camera Deputaților, proiectul va intra în dezbatere la Senat, care este cameră decizională în acest caz.